English

CodIQ System

CodiQ הוא סטארטאפ מתחום התעשייה והייצור, המתמחה בפיתוח פלטפורמה מתקדמת לבקרה ולאוטומציה שמטרתה לייעוץ ולשפר את תהלי הפיתוח והניהול של תהליכי פיתוח והזמנות.


קודיק היא חברת בת של קבוצת WFI, והצטרפה אלינו בשלבים מוקדמים של תהליך הפיתוח של החברה לצורך יצירת אסטרטגיה ומיתוג. לאחר קביעת השפה הוויזואלית, ייעדנו ועיצבנו את ממשק המערכת. עבודת האיפיון דרשה שיתוף פעולה עם מנהל המוצר וצוות הפיתוח.


כחלק מתהליך העיצוב בנינו בתוכנת Figma, Design System הכוללות אוסף של אלמנטים המגדירים איך המוצר יהיה מעוצב, בנוי ומובן עבור המשתמש.

התבקשנו למצוא פתרונות איפיונים ועיצוביים עבור יכולות החיפוש המתקדמות של המערכת

חילקנו את תוצאות החיפוש לשתיים בעזרת טאבים. הוספנו תת תוצאות לתוצאה ראשית, אותן ניתן לראות בלחיצה על החץ. לתתי-התוצאות הוספנו אפשרות פילטור פנימית בתצוגת טבלה.

מה עוד עשינו למען הלקוח

אהבתם? שתפו!

סיפורי הצלחה נוספים