הלוחמים שלנו
צריכים את העזרה שלכם!

פלחה”ן 6130 לוחמי מילואים בוגרי חטיבת הנח”ל היא פלוגת חבלה והנדסה חטיבתית.

יחידת חיל רגלים מובחרת המיועדת למשימות התקפיות מורכבות ומתפקדת כסיירת חטיבתית.

 

ייעודה הוא פריצת נתיב בטוח לחטיבה, איסוף מודיעין קרבי ותצפיות והתמחות בחבלה ומיקוש.

פעילות העמותה מתחלקת לשלושה תחומים מרכזיים:

תמיכה בפלוגה הסדירה

תמיכה בבוגרי היחידה
ומשרתי המילואים​

תמיכה במשפחות
השכולות והנצחת 

חללי היחידה.

מטרת הגיוס: הצטיידות מהירה בציוד מיגון מציל חיים שיימסר ישירות ללוחמי המילואים של פלחה”ן 6130 המצויים בחזית הלחימה, כגון אפודים קרמיים, קסדות טקטיות ומשקפי מגן.
במידת האפשר, גם השלמת פערי ציוד טקטי שמסייע ללחימה כגון אפודים ייעודיים, מגיני ברכיים, מדים טקטיים, וביגוד חם.
אנו פועלים מול הפערים הרלוונטיים והדחופים שנדרשים לפלוגה.
כל סכום שייתרם ישרת את המטרה שצוינה.
יתרה, ככל שתישאר, תשמש להרחבת
הפעילות המתוארת. אם צה״ל ייתן מענה לפערים, היתרה תועבר לתמיכה בתושבי העוטף שרבים מהם נמנים על בוגרינו ובמשפחות לוחמי הפלוגה ככל שיידרש.