English

English

הלוחמים שלנו
צריכים את העזרה שלכם!

פלחה”ן גדס”ר 6310 של לוחמי מילואים בוגרי חטיבת הנח”ל היא פלוגת החבלה וההנדסה החטיבתית.

יחידת חיל רגלים מובחרת המיועדת למשימות התקפיות מורכבות המתפקדת כסיירת חטיבתית.

ייעודה הוא פריצת נתיב בטוח לחטיבה, איסוף מודיעין קרבי ותצפיות עם התמחות בחבלה ומיקוש.

התרומה מיועדת לנושאים הבאים:

הצטיידות בציוד
מיגון מציל חיים

תמיכה במשפחות
השכולות והנצחת 

חללי היחידה

מטרת הגיוס: הצטיידות מהירה בציוד מיגון מציל חיים שיימסר ישירות ללוחמי המילואים של הפלחה”ן המצויים בחזית הלחימה, כגון אפודים קרמיים, קסדות טקטיות ומשקפי מגן.

בנוסף ובמידת האפשר, השלמת פערי ציוד טקטי שמסייע ללחימה, כגון אפודים ייעודיים, מגיני ברכיים, מדים טקטיים, וביגוד חם.

אנו פועלים מול הפערים הרלוונטיים והדחופים שנדרשים לפלוגה.

כל סכום שייתרם ישרת את המטרה שצוינה !!

יתרה, ככל שתישאר, תשמש להרחבת הפעילות המתוארת. אם צה״ל ייתן מענה לפערים, היתרה שתישאר תועבר לתמיכה בתושבי העוטף, שרבים מהם נמנים על בוגרינו, ולמשפחות לוחמי הפלוגה ככל שיידרש.